Jézus véget vetett a háborúnak

Mit hirdettek ki az angyalok?
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” (Lukács 2:14)
Bejelentették, hogy ’Békesség, jóakarat az emberekhez Istentől!’
Az Úr Jézus Krisztus eljövetele előtt Isten harcolt az emberek bűnei ellen. Isten haragja szállt az emberekre az életükben jelen lévő bűn miatt. Sok keresztény fejében ez még mindig nincs különválasztva, és valóban így tekintenek a bűnre. Ők mindent egy kalap alá vesznek a Bibliában. Pedig Isten Igéjének alaposabb tanulmányozása rávilágít arra, hogy Isten az Ószövetségben megítélte az emberek bűneit, de az Újszövetségben ez már teljesen indokolatlan és hibás gondolkodás. Miért? Mert Jézus vetett véget az emberiség és Isten közötti háborúnak. Ő mindent megváltoztatott!
Ennek ellenére a legtöbben mégis egy kalap alá veszik a kettőt. Még mindig úgy gondolnak Istenre, mint aki haragszik ránk a bűneink miatt. Ők – hibásan – még mindig úgy gondolják, hogy háborúban állunk Istennel, és minden alkalommal, amikor bűnt követünk el, így vagy úgy megsértjük Őt. Talán hallottál már embereket így beszélni: „Isten dühös!” – és ószövetségi igéket idéznek Isten emberek ellen irányuló haragjáról. „Isten ma is haragszik” – mondják. „Isten az országunkat egy vékony, égő szálon lógatja a pokol felett, és éppen csak egy kicsi választja el attól, hogy átadjon bennünket az ördögnek.” Vannak keresztények, akik azt hirdetik, hogy Isten a felelős a hurrikánokért, cunamikért, melyek az elmúlt években pusztítottak, és azt mondják, hogy más katasztrófákat is fog ránk küldeni. Számos, jól ismert vallásos vezető nyilatkozott úgy, hogy Isten küldte a 2001-es terrorista támadókat Amerikába, és ezzel kezdődött el az ítélete az amerikai nemzet felett. Ők még mindig azt hirdetik, hogy Isten haragszik az emberekre.

Jó hír
Az Újszövetségnek nem ez az üzenete. A Jézus születését kihirdető angyalok megértették az örömhírt. Ők megértették: Jézus azért jött, hogy kifizesse az árat, hogy megváltson bennünket, és hogy megállítsa Isten haragját a bűn miatt. Az újszövetségi gyülekezetnek azt kellene hirdetnie, hogy az emberek bűnei ki lettek fizetve. Nekünk az evangéliumot kell hirdetnünk.
Az evangélium jó hírt jelent. Az a görög szó, amit ténylegesen evangéliumnak fordítunk, pontosan azt jelenti, hogy ’túl jó, hogy igaz legyen’1. Az evangélium ’túl jó, hogy igaz legyen’ üzenete az, hogy Isten nem haragszik rád, hogy Ő szeret téged, és hogy valamennyi áldását ki akarja rád önteni.
Egészében véve a gyülekezet nem ezt prédikálja. Még mindig azt mondjuk az embereknek, hogy Isten haragszik rájuk; azután csodálkozunk, hogy miért nem döngetik a gyülekezet ajtaját. Isten jósága az, ami megtérésre indítja az embereket! (Róma 2:4)
Isten igazságos, de Jézus fizette ki az árat (lásd 1Korinthus 6:20). Ő teljesen megváltoztatta azt, ahogyan Isten az emberiséggel bánt. Az angyalok erről énekeltek.

/Részlet A háborúnak vége című könyvből/

Vélemény, hozzászólás?