Kifizetett adósság

De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vessző is elveszne. (Lukács 16:17)

Az iota nemcsak a legkisebb görög betű volt, hanem a legjelentéktelenebb is. Időnként – az író kívánságának megfelelően – el is hagyták. A vessző csak egy jelzés, pont volt a sorban, amely segített megkülönböztetni egyik betűt a másiktól, és megfelel a mi pontunknak, illetve az aposztróf jelnek. A lényeg, amire Jézus célzott, hogy a törvény legkisebb részlete sem múlik el.

Jézus Krisztus betöltötte a törvény minden iotáját és pontocskáját, ami nagyon jó hír, mivel senki más nem tudta megtenni ezt. Azt tette, amit egyetlen bűnös ember sem tudott soha megtenni és a jövőben sem tud. Megtartotta a törvényt, és ennek jutalma Istentől az örök élet volt. Örök életet nyert, ami lehetővé tette számára, hogy kifizesse az adósságainkat, amit az okozott, hogy nem voltunk képesek megtartani a törvényt. Mielőtt örök életet adott nekünk, fizetnie kellett a bűneinkért.

Hasonló ez ahhoz, amikor valaki halálbüntetést kap egy ocsmány bűncselekményért, és egy milliárdos jótevő a teljes vagyonát átadja neki. Semmi haszna nem lenne a gonosztevőnek a milliárdos adományából, hacsak nem az elfoglalja a bűnös helyét és helyette hal meg. Ezután a bűnös szabadon eltávozhat és élvezheti a milliárdos gazdagságát. Jézus pontosan ezt tette értünk. Ő elvette a bűneinket és odaadta saját megigazult voltát.

Jézus sokkal többet tett annál, hogy megszerezte az örök életet a számunkra; Ő kifizette minden bűnünk zsoldját, fizetségét is. (Róma 6:23.) Isten szó szerint saját Fiára helyezte a minket illető kárhoztatást és ítéletet. Jézus tökéletes teste kárhoztatás alá került, hogy a mi szentségtelen testünk szabadon eltávozhasson. Micsoda üzlet! Jézus magára vette a kárhoztatásod, a bűnöd és szégyened, hogy neked többé ne kelljen viselned ezeket. Ma, legyen teljes békességed a bensődben, mivel tudhatod, hogy bűneid adóssága teljes mértékben ki lett fizetve.

Vélemény, hozzászólás?