Miért keresed az élőt a holtak között?

feltamadasMajd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: “Mit keresitek a holtak között az élőt? (Lukács 24:5)

Az angyal megkérdezte a nőktől a sírnál:”Miért keresitek az élőt a holtak között?” Ez egy hatalmas kérdés! Az asszonyok, akik a sírhoz jöttek a feltámadás reggelén, Jézust keresték. De nem egy élő és győztes Krisztust jöttek keresni. Szomorúak voltak, mert az a Jézus, akit kerestek, halott volt.

Hasonlóképpen gyakran mi is egy halott Istent keresünk. Nem így fejezzük ki magunkat, de valójában erről van szó. Imádkozunk, és arról beszélünk, hogy milyen nagy és lehetetlen problémáink vannak. Pontosan úgy beszélünk, mintha Isten halott lenne. Elfelejtjük, vagy nem hisszük el, hogy Jézus már legyőzte az élet valamennyi problémáját. Ilyeneket mondunk: “Az orvos azt mondta, hogy meg fogok halni.” Mit jelent ez Őneki, aki már legyőzte a halált? Egy orvosi beszámoló semmi az Ő számára. Ha a feltámadott Krisztushoz imádkozunk, akkor a halál sem fog bennünket eltiporni.

Nem dicsőíti az Urat, ha úgy szétesünk, mint egy olcsó öltöny, amikor valami rossz történik velünk. Őhozzá járulhatunk, aki minden erőt és hatalmat birtokol égen és földön. A feltámadott Krisztushoz kell jönnünk, és várni arra, hogy a feltámadás ereje áradjon rá élethelyzeteinkre.

Amikor az asszonyok elhitték, hogy Jézus életben van, minden szomorúságuk örömre fordult. Így történik veled is, amikor a feltámadott Megváltóhoz fordulsz, aki minden ellenségét a lábai alá helyezte, így a te lábaid alá is. Ismerd fel, hogy Jézus él, a a hatalmas Isten munkál az életedben, és engedd, hogy valóságos öröm ébredjen a szívedben.

Vélemény, hozzászólás?