Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Miféle ember Ő?

De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 20:26-28)

Amikor Jézus azt mondta a szeleknek és hullámoknak, hogy csendesedjenek el, akkor a tanítványok megkérdezték, “Miféle ember Ő?” Ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük, hogy milyen ember Jézus, vissza kell mennünk a kezdetekhez. Isten megteremtette a fizikai világot, majd Ádámot és Évát, hatalmat adott az emberiségnek, hogy uralkodjon és alávesse az Ő teremtését. (1. Mózes 1:26.) Habár még mindig Ő volt Univerzum tulajdonosa, és mindennek, ami abban található, de emberi lényeknek adta át az ellenőrzés jogát. Amikor Ádám bűnt követett el, azután ő és leszármazottainak jelentős része Isten kívánsága ellenére használta ezt a hatalmat, ami saját pusztulásukra is történt.

Nem Isten rendelte el azokat a szörnyű eseményeket, amelyek az emberi történelem során megtörténtek, mégsem vonta vissza hatalmunkat a föld felett. Ehelyett emberré vált, és emberek új faját szülte, akik az Ő Szellemével teltek meg és betöltötték az Ő akaratát a földön. Feltámadása után a Máté 28:18-ban Jézus azt mondta, “minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön” – majd a hatalmát tanítványainak adta.

Jézus testté lett, hogy visszanyerjen minden hatalmat ég és föld fölött Isten és az Ő megigazultjai számára. Jézus egy Isten-ember volt. Ahogy az 1. Timótheus 3:16 írja, Ő a testben megjelent Isten volt, ami egy hatalmas titok. Ő az Atya erejével és hatalmával jött, hogy az embereket az Atyához vezesse. Istenként létezett és egyenlő volt Istennel, mégis megalázta magát, és egy szolga lett, amíg a földön volt. (Filippi 2:6-8.) Ő nem azért jött, hogy saját magát előtérbe tolja, hanem, hogy út legyen az Atyához.

Ez bizony radikálisan eltér a világi “nagy ember” felfogástól. Jézus idejében a Császár kihirdette magáról, hogy ő az isten, és imádatot követelt. A kisebb és nagyobb vezetők azáltal uralkodtak, hogy felemelték mások fölé magukat és elnyomták őket, hogy tovább növelhessék vagyonukat és hatalmukat. A tanítványok még sohasem láttak olyan embert, mint Jézus!

Lehetséges, hogy szülőként, gyülekezeti vezetőként, iskolai vezetőként, munkaadóként, vagy közösségi vezetőként hatalomban vagy. Ha csak a kutyád irányítod, akkor is vezető vagy. Milyen vezető vagy? Ma légy olyan, mint Jézus. Maradj alázatos. Figyelj. Keresd az Ő bölcsességét és megértését. Fel fogod fedezni, hogy a felelősség súlya könnyű és gyönyörűséges lesz, amikor Jézussal együtt hordozod.