Kegyetlen valóság vagy Isten Igéje?

tired-man“Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! (Lukács 15:17)

Isten Igéje világossá teszi, hogy a bűn zsoldja a halál. (Róma 6:23.) A Róma 1:18-20 szerint az Isten Igéjét nem ismerő emberek is rendelkeznek a jó és rossz intuitív ismeretével, és tudják, hogy Isten megítéli a bűnöket. Ezért, akik bűnben élnek, ahogy a tékozló fiú története is mutatja, meg vannak tévesztve. Pontosan ezt állítja a Biblia a 2Korintus 4:4-ben. Amikor Jézus azt mondta, hogy “magába szállt”, arra a megtévesztettségre célzott, amely eltávozott a fiúról, szellemi szemei pedig megnyíltak.

Hasonlóan a tékozló fiúhoz, a tragédiák gyakran kihozzák az embereket félrevezetett állapotukból, magukhoz térnek. Ez nem azt jelenti, hogy Isten tragédiákat küld. Isten így beszélt Jeremiás prófétán keresztül: “A te utaid és tetteid okozták ezt. A te gonoszságod miatt történik ez. Bizony, keserves, a szívedig ér.” (Jeremiás 4:18). A tragikus esetek világosan mutatják, hogy “Tudom, URam, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit!” (Jeremiás 10:23). A tragédiák rávehetnek bennünket, hogy máshol keressünk segítséget. Bár Istenhez fordulni mindig áldásos, a kegyetlen valóság nem éppen a legjobb tanító.

Pál azt mondja a 2Timóteus 3:16-17-ben: “A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” Isten Igéje tanításra, feddésre és korrekcióra szolgál. Ha alávetjük magunkat, akkor tökéletesek és felkészültek lehetünk általa anélkül, hogy tragédiát kellene átélnünk előtte.

Isten Igéje tanítson ma, korrigáljon és neveljen! Ily módon helyes döntéseket hozhatsz, elkerülve a kudarcokat és katasztrófákat, és nem csak téged tesz sikeressé és örömtelivé, hanem másokat is körülötted.

Vélemény, hozzászólás?