Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Szabadon a Törvénytől

A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. (Lukács 16:16)

A Biblia tanítása szerint különböző korszakok, Isten által rendelt időszakok léteznek, melyekben Isten az emberiséggel foglalkozik. Egy adott korszak egyszerűen egy olyan időperiódus, amiben Isten az emberiséggel egy speciális módon foglalkozik.

Az ószövetségi törvény csak egy átmeneti korszak volt, a Törvény adásától (2Mózes 20) Bemerítő János szolgálatáig tartó időszakot ölelte fel. Krisztus eljövetele véget vetett a Törvényből és az áldozatokból történő megigazulásnak. (Róma 10:4.) Bárki, aki a Törvényhez fordul azzal a célzattal, hogy helyes viszonyba kerüljön Istennel, az visszatér az Ószövetségi rendszerhez, melyet Jézus Krisztus munkája törölt el a kereszten és a feltámadáson keresztül.

Az újszövetségi hívő Isten kegyelmének korszakában él, de ez nem azt jelenti, hogy a Törvény elmúlt. Jézus nem törölte el a Törvényt, Ő beteljesítette azt. (Máté 5:17.) A Törvény minden betűjét beteljesítette értünk, és amikor elfogadjuk Őt Urunkként és Megváltónkként, akkor az Ő igazsága nekünk tulajdoníttatik. Istennel helyes viszonyban vagyunk, ami nem a saját teljesítményünkön, hanem a Benne való hitünkön alapul.

A törvény célja az volt, hogy feltárja előttünk bűnös voltunkat, és a Megváltóra való szükségünket. Továbbra is van célja azok számára, akik nem születtek újjá. Ebben a jelen korban Jézus mondása szerint Ő nem azért jött, hogy kárhoztasson téged, hanem hogy megmentsen a kegyelme és a belé vetett hit által. Ma köszönd meg Istennek a kegyelmét!