Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

El kell fogadnod

healingHát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? (Lukács  13:16)

Ennek az asszonynak a betegsége a Sátán munkája volt – nem Istené. Jézus azt mondta, hogy Sátán kötözte meg – tehát nem áldotta – 18 éven keresztül. Az a tanítás, mely szerint a betegség valójában egy elrejtett áldás, melyet az Úr munkál valaki életében, hogy a tervét véghezvigye, nem található meg az Írásokban. Ahogy az Ap.Csel 10:38 mondja Jézusról: “ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek.” Az emberek az ördög igájában vergődnek, nem pedig Istenében.

Az evangéliumokban 17 esetet találunk, amikor Jézus minden jelenlévő beteget meggyógyított. 47 további esetben Ő egy időben gyógyított meg egy vagy több személyt. Sehol nem találunk olyat, hogy Jézus elutasított volna valakit, aki gyógyulni akart. Ő azt mondta, hogy semmit sem cselekedhet önmagától, csak azt, amit az Atyától látott, hogy cselekszik. Szavai és cselekedetei elegendő bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy minden esetben Isten akarata a gyógyulás!

Isten azt akarja, hogy senki ne vesszen el, mégis sokan elvesznek a hitetlenségük miatt. Hasonlóképpen, Isten akarata, hogy mindnyájan  meggyógyuljunk, de nem mindenki gyógyul meg a hit hiányossága miatt. Hiba azt feltételezni, hogy bármi, amit Isten akar, automatikusan meg fog valósulni, és mi nem játszunk szerepet az Istentől való elfogadásban.

A Zsidó 3:18-19-ben Izrael gyermekei nem léptek be Isten nyugalmába (üdvösség, amely a fizikai gyógyulást is magában foglalja) hitetlenségük miatt. Ezt közvetlenül a 12. vers után  olvassuk, amely szerint: “Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől.” A Szent Szellem a testvérekhez szólt. Ez azt jelenti, hogy hozzád és hozzám.

Ma hinned kell az Ő gyógyulásra vonatkozó Igéjében, hogy megkapd az isteni egészséget és gyógyulást, melyet Isten már neked adott!