Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A bűn nélküli áldozat

Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. (Lukács 1:27)

Jézus szűztől való születése annyira elképzelhetetlen a számunkra, hogy mindig is a kereszténység elleni kritikák egyik fő célpontja volt. A szkeptikusok e dolog lehetetlenségét említik bizonyítékként arra, hogy a Biblia nem igaz. Ennek ellenére a mi Urunk szűztől való születése a keresztény hit egyik sarokköve maradt.

Az emberiség a saját hasonlatosságára és képére produkálja a leszármazottait. (1 Mózes 5:3) Ennélfogva, ha Jézus egy asszony és egy férfi természetes utóda lett volna, akkor bűnös természettel rendelkezett volna. (Róma 5:12.) Nem lett volna alkalmas arra, hogy a bűneinket magára vegye a Kereszten, mivel maga is tartozott volna a saját bűnei miatt. Ézsaiás próféciája szerint a Messiásnak egy szűztől kellett megszületnie (Ézsaiás 7:14), ami azt jelezte, hogy Isten lesz az Ő Atyja. Ennek azért kellett így történnie, hogy bűn nélküli vért kapjon.

A Messiásnak azért is kellett Isten előtt bűntelennek lennie, hogy a halottak közül való feltámasztása teljes mértékben jogszerű lehessen. Hitünk a feltámadáson alapul (Róma 10:9), mivel az egyetlen jogos módja annak, hogy Isten feltámassza Jézust a halottak közül, hogy Ő maga bűntelen. Ezen a ponton nincs helye a kompromisszumoknak! Ha Jézus nem szűztől született, ha nem bűntelen áldozat Ő a mi bűneinkért, akkor mindannyian elvesztünk és a pokolba jutunk.

Még az igaz hívők is megpróbálnak természetes magyarázatokat adni a Biblia által leírt csodákra, hogy elfogadhatóbbá tegyék azokat a nem hívők számára. Megpróbálják kibékíteni a Teremtés könyvének beszámolóját az evolúcióval, illetve a “Vörös” tengeri átkelést a “Nádas” tengeri átkelésként magyarázni (angolban a vörös – red – és a nádas – reed – szavak nagyon hasonlóak). Azonban egyszerűen nincs más magyarázat a szűztől való születés természetfeletti tényére. Enélkül nincs keresztény hit.

Nem örülsz annak, hogy a Biblia igaz, és nem kell bocsánatot kérned semmiért, ami benne található? A Krisztusban való új életed bizonyítéka annak, hogy a bűneid teljes mértékben ki vannak fizetve Isten hibátlan báránya által, aki ma is a te Urad és Megmentőd.