Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Szívbéli kérdés

Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?  (Lukács 1:4)

Vessük össze Mária találkozását és Zakariás találkozását az angyallal, mely hat hónappal Mária találkozását megelőzően történt. Gábriel azt mondta Zakariásnak, hogy fiat kap egy csodás születésen keresztül. Zakariás megkérdezte, hogy miként lehetséges ez, mivel ő és felesége már túl voltak a gyermeknemző koron. Zakariás hitetlensége miatt Gábriel némasággal sújtotta őt, egészen a gyermek megszületéséig. (Lukács 1:18-20.)

Mária hasonló kérdést tett fel, de Gábriel válasza sokkal kedvesebben hangzott. Mivel Isten nem személyválogató (Róma 2:11) jogosan feltételezhetjük, hogy a feltett kérdések mögött különböző szívbéli motivációk álltak.  Zakariás hitetlenségből kérdezett, inkább gúnyosan, nem pedig őszinte érdeklődésből. Mária kérdésével információt szeretett volna kapni, nem pedig azért, mert nem hitte azt, amit az angyal mondott.

Amikor Isten mond valamit nekünk az Ő Igéjéből, Szelleme által, vagy akár angyal által, nincs semmi rossz abban, ha kérdést teszünk fel. Amíg a szívünk hozzáállása helyes, addig nem helytelen dolog Istent megkérdeznünk. Továbbá, ha Mária nem kérdezte volna meg Gábrieltől, hogy milyen módon fog megfoganni a gyermeke, akkor azt feltételezhette volna, hogy Józseffel természetes módon kell egyesülnie.

Mindannyiunk életében vannak időszakok, amikor az Úr útjainak megértése gondot okoz. Ő azt mondta: “Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!  Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ézsaiás 55:8-9.) Ma szükséged van arra a bölcsességre, amit csak Isten adhat meg. Őt nem zavarják a kérdéseid egészen addig, amíg a szíved a helyén van.