Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Őbenne

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2:11)

Jézus nem úgy” fejlődött” Úrrá és Megváltóvá. Ő a Dicsőség Uraként született. Jézus Isten volt, aki testben jelent meg. (1 Timotheus 3:16.) Milyen hatalmas titok! Hogy képes a Mindenható Isten egy ember formájára korlátozni magát? Még ha képes is erre, hogy kezdheti emberi pályafutását egy kisbabaként?

Ezek a kérdések nagy kihívást jelentenek teljes megértésünk előtt. Az első templom felszentelésekor Salamon ezt mondta: Avagy lakozhatnék-é valósággal az Isten e földön az emberek között? Ím az egek és az egeknek egei téged be nem foghatnak, mennyivel kevésbbé e ház, a melyet én építettem. (2 Krónika 6:18.) Mennyivel inkább egy kicsiny gyermek teste!

A válasz részben abban áll, hogy Isten Szellem (János 4:24), és a szellemeket sem idő, sem tér nem korlátozza. Ő volt az örökkévaló Isten, aki a Világegyetemet teremtette. Jézus fizikai teste csupán a földi ruhája volt, amit a közöttünk való járáshoz használt. Jézus istenségének teljessége nem a fizikai testéhez illeszkedett, a szellemében lakozott.

Ha még ezek után is nehéz megragadnunk, mindenesetre segíthet megértenünk, hogy Krisztus miképpen élhet bennünk, hívőkben. (Kolosszé 1:27.) Ha Isten valamennyi dicsősége benne lakozhat Jézus szellemében, akkor Isten teljessége is lakozhat újjászületett szellemünkben. (János 1:16.)

Annak a kijelentése, hogy ki vagy Krisztusban és Krisztus ki benned, meg fogja változtatni az életed teljes perspektíváját, mint keresztény. Ma gondolkodj el ezen az igazságon: Ő valóban benned lakik, és te valóban Benne laksz.