Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Dániel hatása

A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:  Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.  (Máté 2:1-2)

Figyelemreméltó, hogy ezek a Keletről érkező emberek úgy értelmezték a csillag megjelenését – tekintet nélkül arra, hogy milyen szokatlan volt -, hogy az a zsidó Messiás születésének jele volt. Mi tudtak a zsidó próféciáról?

A Máté 2:1 ezeket az embereket bölcseknek nevezi. A görög szöveg által ténylegesen használt szó a magos, idegen eredetű, Mágust jelent, illetve keleti tudóst. Általános vélemény, hogy ezek az emberek Perzsiából jöttek. Jelentős részlet ez, mivel Babilon volt az a hely, ahová Dánielt fogolyként elvitték és ahol a mágusok vezetőjévé emelkedett. Az oroszlánok verméből győzedelmesen megszabadult, és a legbölcsebb embernek járó tisztességet nyerte el. (Dániel 6.) Végül az összes bölcs fejévé léptették elő. (Dániel 2:48.)

Dániel volt az a próféta, akinek Isten megadta Jeremiás 70 hétről szóló próféciájának az értelmezését, amely rámutatott a Messiás eljövetelére. (Dániel 9:2,24-27; Jeremiás 25:11.) A mágusok (vagy tudósok) fejeként Perzsiában Dániel ezt az ismeretet kollégáival is megosztotta. Kétségtelenül, évszázadokon keresztül tanulmányozták és várták az eseményt követői. Nagyon is érthető, hogy egy új csillag megjelenése, amely a szokásostól eltérően mozgott, a zsidó Messiás születésének jele volt.

A vallásos zsidó tudósok meglepődtek, a perzsa tudósok nem. Utóbbiak folyamatosan tanulmányozták Isten Igéjét, amely Dánielen keresztül jutott hozzájuk. Az Ige bölccsé tesz bennünket az üdvösségre. (2 Timótheus 3:15.)

Vezessen ma az Ige téged, hogy bölcs legyél jó döntések meghozatalára. és hogy ismerd fel az idők jeleit.