A megvallás törvénye

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. (Márk 11:23)

Az Úr négy esetben használta a mond igét ebben az egy versben, azt állítva, hogy azt fogjuk birtokolni, amit mondunk. Vagy értünk, vagy ellenünk dolgoznak szavaink. Vagy azt birtokoljuk, amit mondunk (ami lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a körülményeinket), vagy azt mondjuk, amit birtokolunk (amely körülményeink áldozataivá tesz bennünket). Gondolkodj el ezen – a szavak nagyon fontosak!

Az 1 Mózes 1. fejezetében 11 esetben olvashatjuk, hogy Isten a létezésbe szólított dolgokat. Amikor az Úr az eget és a földet teremtette, akkor létezésbe beszélte őket. “Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. ” (Zsidó 11:3) Isten teremtett mindent – beleértve bennünket is – a szavain keresztül. Az Univerzum szavak által jött létre és áll fenn jelenleg is. (Zsidó 1:3.)

A szavak azok a kulcsok, amelyek megnyitják Isten világának erőit. Amikor az általunk mondott szavak összhangban vannak Isten szavaival, akkor az Ő ereje szabadul fel. Ha az ördöggel értünk egyet és az ő kételyekkel teli gondolatait beszéljük, akkor ezt az erőt szabadítjuk fel. “Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. (Példabeszédek 18:21).

Milyen szavak jönnek ki a szádból? Azt mondod, amit birtokolsz, vagy amit akarsz? Ha megtanulod Isten Igéjének hitben való beszédét, akkor elkezdheted az életed megváltoztatását. Ma imádkozd Dávid szavait: “Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását!” (Zsoltár 141:3)

Vélemény, hozzászólás?