Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Ima-erő

Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: “Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.”  (Lukács 11:1)

Ha meggondolod, hogy Jézus volt a leghatalmasabb csodatévő, aki valaha is ezen a Földön élt, akkor lenyűgözőnek találhatod, hogy a tanítványai arra kérték, hogy tanítsa őket imádkozni. Miért nem arra kérték inkább, hogy tanítsa meg őket a csodatételekre, vagy a prédikálásra és a nép lenyűgözésére a tanításokkal? A tanítványok tudták, hogy az Úr imaélete még erőteljesebb volt a csodáinál, vagy a tanításainál is. Valójában az Atyával való egysége adta számára az erőt a csodák tételéhez és ahhoz, hogy olyan tekintéllyel beszéljen, ahogy azelőtt még ember sohasem szólt.

Jézus újra és újra elmondta tanítványainak, hogy az Atyja az, aki a csodákat rajta keresztül végzi, és a tanítások nem a sajátjai voltak, hanem az Atyáé. Ugyanúgy igaz ez ma is. A János 5:5-ben Jézus azt mondta, hogy nélküle semmit sem tehetünk. Sok dolog van, amit az imán kívül tenni tudunk, de nincs semmi, amit hatékonyan megtehetnénk ima nélkül. Az ima az egyik fő útja annak, hogy bőségben éljünk Őbenne. (János 15:7)

Amikor a tanítványok megkérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni, a Úr azt az imát tanította, amit ma az Úr Imájának nevezünk. Bár minden hívő imádkozza ezt az imát, amit Jézus valójában adott, az egy vázlat, ami bemutatta, hogy miként közelíthetünk az Atyához és milyen témaköröket beszélhetünk meg vele. Nem szándékozik hallani tőlünk ugyanazt a memorizált imát. Azt szeretné hallani, ami a szívünkben és az elménkben van, mivel olyan kapcsolatot akar, amelyben úgy segíthet és áldhat meg bennünket, ahogy csak tud.

Ma imádkozhatsz és várhatod a választ Atyádtól. Ő készen áll és hajlandó az imáidat megválaszolni. Honnan tudhatod ezt? Jézus mondta! Az imádságaid a kulcs az erőteljes keresztény élethez.