Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Pilátus az igazság ellen

Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak? (Máté 27:17)

Bár Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan volt, valamilyen diplomáciai megoldást keresett szabadon bocsátása érdekében, mivel így nem veszítette volna el a zsidó vezetők jóindulatát. Ezen okból küldte Jézust Heródeshez. Azt remélte, hogy Heródes fogja kiszabni Jézusra az ítéletet, így ő megmenekül a kényelmetlen helyzetből. Amikor terve kútba esett, egy régi szokáshoz folyamodott, mely szerint ünnepek alatt szabadon bocsáthattak egy rabot a nép kívánsága szerint. Húsvét ideje volt, így választási lehetőséget kínált Jézus és Barabbás között, aki gyilkos volt. Pilátus úgy gondolta, hogy a nép bizonyára Jézust fogja választani. Azonban a főpapok és az írástudók nyomására a nép Barabbást választotta.

Pilátus kifogyott a Jézus elengedésére vonatkozó ötletekből, miközben igyekezett a zsidók között megőrizni  népszerűségét, így végül Jézust halálra ítélte. Pilátus áthágta az általa ismert szívbéli igazságot, mivel félt az emberektől (Példabeszédek 29:25.) ugyanakkor tudta, hogy mit kellett volna tennie. A főpapok együttműködése nélkül a zsidók között zúgolódás törhetett volna ki, ami a császár büntetését eredményezhette volna, mivel kudarcot vallott a kormányzásban.

Mint kiderült, néhány év múlva Pilátust félreállította Tibériusz császár, végül Galliában halt meg száműzetésben, 41-ben. Pilátus ugyan öt évvel meghosszabbította uralkodását azzal, hogy Jézust halálba adta, de a lelkét elvesztette eközben. Amit az ember kompromisszummal akar megtartani, mindig elveszíti. Az igazság ellen menni sohasem kifizetődő.

Ma, ahogy döntéseket hozol, helyzetet értékelsz, határozd el, hogy Isten Igéjének igazsága mellett maradsz, és a Szent Szellem vezetésére támaszkodsz. Nincs okod félni az emberektől, ha az Úr akaratát követed.