Felülről származó erő

És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. (Lukács 24:49)

A Lukács 3:16 alapján Bemerítő János azt hirdette, hogy Jézus az embereket Szent Szellembe és tűzbe fogja meríteni. Miután feltámadt és mielőtt a Mennybe emelkedett volna, Jézus megparancsolta minden követőjének, hogy maradjanak Jeruzsálemben, és ne menjenek máshová, ne tegyenek mást, amíg Ő el nem küldi az Atya ígéretét rájuk. Akkor felruháztatnak mennyei erővel.

Pünkösd napján Jézus 120 embert merített be a felső házban Szent Szellemben, akik mindannyian nyelveken kezdtek szólni, de ez az áldás nem csak az itt tartózkodó néhány emberé volt. Péter az Apostolok cselekedetei 2:39 szerint azt mondta: Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Ez az erő minden hívő számára rendelkezésre áll ma is.

A nyelveken szólás az egyház korszakának jellegzetessége. Azért történik, mert az újjászületett személy újjászületett szelleme beszél (1Korinthusz 14:14), nem pedig az elméje. Az 1Korinthusz 13:1 a nyelveken szólás két formáját írja le: emberek és angyalok nyelvén való beszéd. Az emberek nyelve ismert nyelveken való beszédet jelent. Az angyalok nyelvén vagy mennyei nyelveken való szólás olyan nyelveket jelent, amelyre minden Szellemmel telt hívő képes, amiről Pál az 1Korinthusz 12-14 részekben szólt. Pál azt mondta, ha egy nyelv nyilvános alkalmon adatik, akkor meg kell magyarázni (a nyelvek ajándéka és a nyelvek magyarázatának ajándéka). De létezik egy személyes imanyelv, melyet minden hívő élvezhet, amelyen keresztül kommunikál a Szellem a szellemmel.

A mennyei erővel való felruháztatás nem pusztán a nyelveken való szólást jelenti. Az Apostolok cselekedetei 1:8 szerint Jézus azt mondta, hogy a tanítványok a tanúságtevésre kapnak erőt és felhatalmazást. Ma a Szellemben való imával építheted a hitedet (Júdás 20) és erőteljes tanúságtevő lehetsz, Isten teremtése szerint. Erről szól a nyelveken szólás és a Szent Szellemben való bemerítkezés.

Vélemény, hozzászólás?