A nyelveken szólás mára szól

Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen! (Márk 16:20)

Az Úr az Ige prédikálását csodákkal igazolta. Ha Jézusnak és az első századbeli keresztényeknek szükségük volt arra, hogy az Igét csodák igazolják (Zsidó 2:4), akkor nekünk is szükségünk van erre. Egyetlen igerész sem mondja, hogy a csodás jelek elmúltak volna.

Néhányan úgy értelmezik az 1 Korinthusz 13:10-ben található, “amikor eljön a teljesség” kifejezést, hogy az a teljes Bibliára vonatkozik. Ez vezetett arra a következtetésre, hogy a Szent Szellem ajándékai megszűntek. Bár Isten Igéje tökéletes (Zsoltár 19:7), nem ez a tökéletes vagy teljes dolog, amire Pál utal ezen a helyen. Az 1 Korinthusz 13:8 valóban azt mondja, hogy a nyelvek meg fognak szűnni, de ez nem történik meg addig, amíg “el nem jön a teljesség”.

Az 1 Korinthusz 13:12-ben Pál azt mondja, hogy amikor eljön a teljesség, akkor színről színre fogunk látni. Ez arról beszél, hogy az Urat szemtől szembe látjuk, nem pedig homályosan, mint egy sötét üvegen keresztül. Némelyek vitathatják, hogy ez szimbolikus értelemben való beszéd, nem pedig szó szerint szemtől szemben. De a következő összehasonlítás ebben a versben azt mondja, hogy akkor, amikor eljön a teljesség, minden dolgot úgy fogunk ismerni, ahogy bennünket ismernek. Nincs más értelmezési lehetőség, mint az, amikor az Úr előtt fogunk állni a földi életünket követően. Akkor szemtől szembe leszünk, és minden dolgot úgy fogunk ismerni, ahogy bennünket ismernek.

A 8. vers szerint akkor a próféciák megszűnnek, a nyelvek megszűnnek és a tudomány elenyészik. Itt az új életről, vagy az új égről és új földről van szó, mivel az utolsó idők egyik jele, hogy tudomány (ismeret) megnövekszik. (Dániel 12:4.) Ezért aztán a teljesség, amiről Pál beszél, nem lehet a Biblia. Vagy a mi dicsőséges testünk, vagy pedig Jézus az, a második eljövetelekor. Mindkét esetben a nyelvek és a prófétálás fennmarad addig az időig.

Jézus azt mondta, hogy démonokat fogsz kiűzni, betegeket fogsz gyógyítani, új nyelveken fogsz szólni, és jelek és csodák követnek téged. Ez azt jelenti, hogy nagyon izgalmas élet előtt állsz ma!

Vélemény, hozzászólás?