Isten megbocsátása minden bűnre kiterjed

Jézus pedig így könyörgött: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. (Lukács 23:34)

A bűnök bocsánata a Biblia nagy témáinak egyike, melyről kielégítő módon írni csak kötetekben lehetne. Most elegendő annyit mondanunk, hogy Jézus vére biztosította számunkra a bűnök bocsánatát. Az Ő áldozata olyan hatalmas volt, hogy valamennyi bűnünket meghaladta. A világ valamennyi bűnét elérte – múltat, jelent és jövőt.

A legtöbb keresztény úgy gondolkodik a bűneiről, hogy azokat a bűneit, melyeket a hite megvallása előtt követett el, ezek megbocsátást nyertek Krisztusban az üdvösséggel, de az ezt követően elkövetett bűnök addig nem nyernek bocsánatot, amíg meg nem bánják és nem kérnek bocsánatot értük. Ez azonban nem így van. Minden bűnünk – múlt, jelen és jövő – Jézus egyetlen áldozatán keresztül megbocsátást nyert. Ha Isten nem tudná megbocsátani a jövendő bűneit, akkor egyikünk sem üdvözült, mivel Jézus csak egyszer halt meg, közel kétezer évvel ezelőtt, mielőtt még bármelyikünk vétkezett volna. Minden bűnünk megbocsátást talált.

A minden időkre szóló megbocsátás Isten egyik legnagyobb ajándéka gyermekei számára. Úgy folytathatjuk az életünket, hogy bizonyosak lehetünk abban, ha elvétünk valamit, vagy kísértésbe esünk, Ő akkor is szeret bennünket és megbocsát nekünk. Mindössze annyit kell tennünk, hogy hozzá fordulunk, megmosódunk az Igéjében és újra Szellemben kezdünk járni. Sokan hallva ezt azt mondják, “nos, te ezzel azt mondod a keresztényeknek, hogy teljesen rendben van, ha vétkeznek.” Ellenkezőleg, ha a hívők megértik Isten megbocsátásának teljességét, akkor ez még nagyobb kívánságot ad, hogy ne vétkezzenek.

Isten kegyelmének gazdagsága által kaptál megbocsátást a bűneidre és folyamatosan kapod, amikor szükséged van rá. Ez az egyik hatalmas áldás és erős biztonság, amiben ma is járhatsz.

Vélemény, hozzászólás?