Tiszteld szüleidet!

Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! (János 19:26)

János az egyetlen evangéliumi szerző, aki beszámol Jézus utolsó szolgálatáról, amit édesanyjával kapcsolatban tett, feltehetően azért, mert Máriát pont Jánosra bízta. Még e legnagyobb szenvedései közepette is gondolt Jézus édesanyjára, megtisztelte őt azzal, hogy János gondjaira bízta. Ilyen módon betöltötte a Törvény második parancsolatát, mely a szülők tiszteletét írta elő.

A keresztényeknek tisztelniük kell a szüleiket, még felnőtt koruk elérése után is. Az engedelmességi parancs azonban átmeneti. (Galata 4:1,2.) A tisztelet természetes módon engedelmességhez vezet, hacsak Isten törvényével ellentétes dolgot nem kérnek. A tisztelet és engedelmesség nem szinonimái egymásnak. Az Írás azt tanítja, amikor a férfi megházasodik, akkor elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik. (1 Mózes 2:24.) Ezért van az, hogy a szülők közbeavatkozása fiaik és lányaik házasságába sok válás forrása, házassági nehézségek oka. Mégis, a hívőknek tisztelniük kell szüleiket.

A tisztel szó jelentése “megbecsül, respektál”. A görög szó jelentése, amiből a tisztel származik, díjaz, azaz értéket rendel hozzá. Amikor fiatalok vagyunk, helyes dolog szüleink véleményét társainké fölé emelni, díjazni. Az a hozzáállás, hogy szüleink elavultak és kiöregedtek, tiszteletlenséget fejez  ki irányukba, megfoszt bennünket a bölcsességüktől és bátorításuktól. Amikor idősebbé válunk, véleményünk eltérhet a szüleinkétől, különösen akkor , ha  nem hívők, de sohasem szabad tiszteletlenséget mutatnunk feléjük. Ha visszaéléseket, istentelenségeket tapasztaltunk a részükről, akkor a tisztelet nem azt jelenti, hogy abban hiszünk, vagy úgy cselekszünk, mint ők. A tisztelet egyszerűen egy hozzáállás, elismerése annak a pozíciónak, amit azzal töltenek be, hogy életet adtak nekünk.

A 2 Mózes 20:12, az 5 Mózes 5:16 és az Efézus 6:1-3 azt mondja, hogy a szülők tisztelete az első parancsolat, ígérettel. Ez a parancsolat az első a Tízparancsolatban, amely áldást ígér annak, aki engedelmesen megtartja. Tiszteld a szüleidet, ahogy Jézus is tisztelte az övéit, hogy hosszú és bőséges életet élhess.

Vélemény, hozzászólás?