Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

A feltámadás ereje

Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduczeusok, a kik a feltámadást tagadják,  és megkérdezék őt. (Máté 22:23)

A feltámadás az Újszövetség egyik meghatározó témája. Az Apostolok Cselekedetei 13 prédikációja közül 11 hangsúlyozza, vagy magában foglalja a feltámadást. A feltámadás erejének megértéséhez először azt kell megértenünk, hogy miként alkotott bennünket Isten. Három részből épül fel az ember – szellem, lélek és test. (1 Tesszalonika 5:23.) Egy bukott emberi lény szellemi értelemben halott (Istentől elválasztott), és a lelke a bűn által sötétségben van. Az újjászületett hívő ember szellemileg élő (Istennel újra egyesül), és a lelke átformálódik Isten Igéjének világosságában. A szellem és a lélek halhatatlan, ezért a hívő meg fog halni fizikailag és a szelleme/lelke a mennybe fog menni; míg a hitetlen fizikailag meghal és a pokolba megy.

Mind a hívő, mind a hitetlen ember teste halandó. A halál idején minden ember teste egy bomlási folyamaton megy keresztül, és alkotóelemeire esik szét. A feltámadáskor minden eltávozott szellem/lélek eljön a mennyből, illetve a pokolból. Isten természetfölötti módon feltámasztja, újraépíti és egyesíti a testek anyagi összetevőit a szellemükkel/lelkükkel. Így Isten újra felépíti a szellemet, lelket és testet. Mindenki fel fog támadni, némelyek az Istennel való örök életre, mások pedig örök kárhozatra a tűznek tavában.

A hívő reménysége az Istennel való örök életre való feltámadás. A természetes, földi, romlandó test feltámad és egy mennyei, dicsőséges, halhatatlan testté alakul. Ezzel teljessé válik mindaz, amit Jézus vérén keresztül kaptunk. A fizikai állapotból való átalakulás a megdicsőült test állapotába hatalmas változás lesz, de Isten ereje könnyedén elvégzi.

Ha az Úr véghezviszi a feltámadás csodáját, akkor bizonyára meg tudja gyógyítani a tested és képes megszabadítani más kötelékekből is. Ahogy ma csodáért imádkozol, engedd, hogy a feltámadás ereje felépítse a hitedet.