Egy tiszta szív meggyőző ereje

Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta: Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. (1 Sámuel 17:28)

Eliáb haragja többről szólt annál, hogy azt hitte, Dávid elhagyta apjuk juhait, hogy megnézze a csatát. Eliáb volt a legidősebb fiú. Ott volt, amikor Sámuel megkerülte őt és Dávidot kente fel. (1 Sámule 16:13.) Isten a fiatalabb testvérét választotta királynak, ezért Eliáb féltékeny volt Dávidra.

“A kevélységből csak civódás lesz.” (Példabeszédek 13:10) Eliáb önszeretete eredményezte fiatalabb testvére elleni kirohanását. Félt, mivel ha Dávidnak volt igaza, akkor ő gyávának bizonyul. Kárhoztatnia kellett Dávid szavait, mert különben azok kárhoztatták őt! Pontosan ezért történt, hogy az önigazult vallásos emberek mindig megtámadták Jézust. Az Ő tiszta szívének bölcsessége és együttérzése egész idő alatt vádlás alatt tartotta őket.

Az Isten iránti tiszta szív vallásos üldözést okoz. Ha követ dobsz egy falka kutya közé, az vonyít a leghangosabban, amelyiket eltaláltad. Ugyanez a helyzet az üldözéssel is. A leghangosabban tiltakozók azok, akik érzik a Szent Szellem meggyőző presszióját, amikor egy hívő ember elmondja az igazságot. Mielőtt legyőznéd az életedben tanyázó óriásokat, ellent kell tudnod állni mások kritikus megjegyzéseinek – különösen a saját családodnak. Ha Dávid nem győzte volna le bátyja kritizálását, sohasem tudta volna legyőzni Góliátot. Ha Jézus kompromisszumot kötött volna a vallásos zsidókkal, soha sem mehetett volna a keresztre, hogy legyőzze a bűnt és a halált értünk.

Ha megérted, hogy az üldözés tulajdonképpen a vádlás alatt lévő személy védekező reakciója, akkor ez segíteni fog téged, hogy ma a valódi csatákra figyelj és harcolj.

Vélemény, hozzászólás?