Krisztusban mind eggyé lett

Jézus pedig felele nékik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia. (János 12:23)

Filep és András éppen arról informálták Jézust, hogy bizonyos görögök, vagy nemzetbeliek keresték Őt az ünnepen. Jézus már szolgált pogányok felé (nemzetbeliek felé), de ez volt az első eset, hogy pogányok jöttek és Őt magát keresték, nem pedig azt, amit Jézus tehetett értük. Nyilvánvalóan ez egy megerősítő jel volt Jézus számára, hogy elérkezett az Ő ideje, többé nem szorítkozhat csupán a zsidók felé való szolgálatra. Ezért tett olyan kijelentéseket haláláról és megdicsőüléséről, ami le fogja dönteni a zsidók és pogányok közötti válaszfalat.

A jeruzsálemi Templomban létezett egy fizikai fal, ami ezt a megosztottságot szimbolizálta. A pogányok a Templom egy számukra kijelölt területére jöhettek be, amit a Nemzetek Udvarának neveztek, de egy kb. 150 cm-es fal állta útjukat. A fal előtt egy tábla állt, ezzel a felirattal: ” Senki más nemzetbeli nem léphet be, és bárki, akit tetten érnek halálra kárhoztatja magát.”

Évszázadokon keresztül szabályok és rendeletek sokasága választotta el a zsidókat és a pogányokat, de Krisztus munkája a kereszten lerombolta ezt a válaszfalat, eltávolítva a Törvényt. “Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén.” (Efezus 2:14, 15).

Az Újszövetségi egyházban “ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galata 3:28). A világ minden módon megpróbálja együvé tenni az embereket, de egyedül Jézus rombolta le a válaszfalat, és tette eggyé az embereket a bennük lakozó Szent Szellem által. Ma bátran ünnepelheted azt a tényt, hogy részese lettél Krisztus testének, az “egy új ember” mindenfajta emberből épül össze, évszázadok óta.

Vélemény, hozzászólás?