2014. szeptemberi hírlevél – Ne nézz a körülményekre!

happinessValóban boldog vagy? Selah (állj meg egy pillanatra, és gondold végig). Ez hatalmas kérdés. A legtöbb kereszténynek – ha őszinte akar lenni – be kellene vallania, hogy a boldogság ugyancsak feltételes. Ez szomorú, de igaz. A legtöbb ember boldogságát a körülmények irányítják. Épp ez a probléma: az igazi öröm és boldogság nem a körülményekből származik. Pál apostol nagyszerű példával szolgál ezzel kapcsolatban. Volt egy isteni látomása, miszerint Macedóniába kellene mennie szolgálni.

“Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: “Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!” [10] A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük: oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.”
ApCsel 16:9-10

Annak ellenére, hogy Pál és társa, Szilász isteni parancsot kaptak Istentől, hogy ott szolgáljanak, nem ment minden tökéletesen. Alig néhány napon belül megverték őket, és a börtön legrosszabb zugába kerültek kalodába zárva. (ApCsel 16:16-24).

De figyeld meg Pál és Szilász reakcióját:

“Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket.”
ApCsel 16:25

Ez fantasztikus! A két ember által elszenvedett szörnyű bánásmódot követően ők hálát adtak – imádkoztak és énekkel dicsérték az Urat. Annyira hangosak voltak, hogy még a többi fogoly is hallotta őket. És ha a görög nyelvben utánanézünk, szó szerint azt találjuk, hogy a foglyok valósággal csüngtek Pál és Szilász szavain, amikor azok énekeltek. Ők nem csak hallgatták fizikailag a füleikkel; a szívükkel hallgatták. Dicsőítéssel szolgáltak a foglyok felé. Mikor volt utoljára olyan alkalom, hogy valamilyen szörnyű helyzetben a dicséreted jelentette a szolgálatot mások felé?

A foglyokra olyan áldás szállt Pál és Szilász által, hogy amikor egy földrengés jött, és a börtön kapui kinyíltak, az összes lánc leesett, de egyikük sem ment el:

“Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. [27] Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. [28] Pál azonban hangosan rákiáltott: “Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” 
ApCsel 16:26-28

Pál és Szilász dicsérete megjelenítette az Úr erejét. Látod, a dicséreted Istenhez megáld téged, elűzi az ördögöt és áldás Isten számára (ld. A dicsőítés hatásai c. könyvemet). Amikor kedvezőtlen helyzetben találod magad, és valódi dicséretet nyilvánítasz Isten felé, akkor kerülsz abba a helyzetbe, hogy kapj tőle! A dicséret a kulcs, amely elérhetővé teszi Isten kincseit.

Miként Pál sikerének is a dicséret volt a kulcsa, úgy az én életemnek is hatalmas részévé vált. Hiszem, hogy amikor a fiam meghalt, akkor az a döntésem, hogy dicsérjem az Urat, mindenképpen fontos szerepet játszott abban, hogy ő feltámadt a halálból. Köszönöm, Jézus! A dicséret hatalmas!

Pál a Szent Szellem által inspirálva írta: “Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” (Fil. 4:4) Ez olyan erőteljes gondolat, hogy véleményem szerint ezért ismételte meg. Nem akarta, hogy bárki is félreértse. Az örvendezés, mint parancs.

Az egész világnak szüksége van arra, hogy ezt hallja. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy boldogok legyenek, de legtöbbük számára ez megfoghatatlan. Több az öngyilkosság és kábítószer-függőség, mint valaha, mert az emberek nem boldogok. Valódi öröm csak az Úrban van (Zsolt. 16:11).

Az Írás azt mondja: “Áldom az Urat mindenkor…”
Zsolt 34:2a

Azt mondja, “mindenkor”. Ez azt jelenti, hogy lehet örülni, ha jók a körülmények, és akkor is, ha éppen nem azok. Megnézheted azokat az embereket, akiknek a körülményei ideálisnak tűnnek – politikusok, filmsztárok, sportolók, stb. Rengeteg pénz, hírnév, elismerés, emberek dicsérete. Sokan bálványozzák őket. Mégis, miközben birtokában vannak mindennek, sokan közülük nyomorúságos helyzetben vannak. Nem boldogok. Én mondom neked, a boldogság nem függ a körülményektől. Ez lelkiállapot, és nem létállapot. Pál megértette ezt. Vannak, akik még soha nem gondoltak rá boldog emberként, mert szörnyű körülményeket kellett elviselnie, de boldog volt. Ismerte a boldogság titkát.

Húsz dolgot azonosítottam Pál írásaiból, melyek a boldogságának a kulcsát jelentették. Ezek időtlen igazságok, melyek ma a te életedben ugyanúgy működhetnek, mint ahogy az övében működtek. Új tanításom a “Pál titkai a boldogsághoz” címet kapta. (Jelenleg csak angol nyelven rendelhető CD és DVD: www.awme.net ) Pál azt mondta, hogy megtanult elégedett lenni (Fil 4:11).

Ezt te is megteheted!

Valójában ez nem titok. Pál a Filippibeliekhez írt levelében tisztán és világosan beszél erről. Ezt a levelet Pál a börtönben írta, amikor egy esetleges ítélettel is szembe kellett néznie, mégis több örömöt, örvendezést említ ebben a levélben, mint bármelyik másikban. Ha Pál el tudta ezt érni, akkor neked is sikerülni fog!

Szeretünk téged!
Jamie és Andrew

Vélemény, hozzászólás?