Nincs békéje a gonosznak

Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból. (Lukács 9:7)

Talán némelyek azt gondolták, hogy Jézus a halálból feltámadt Keresztelő János volt, de világosan láthatjuk Máté beszámolójából és különösen Márk evangéliumában, hogy Heródes erről meg volt győződve. Bűntudata volt amiatt a bűn miatt, amiért János megfeddte őt, majd később lefejezte Jánost. Heródes félt Jánostól és attól az Istentől, akit János képviselt. Elmondható, hogy Heródes szinte megszállott volt a János miatti bűntudata következtében.

A Márk 6:20 szerint egy időben Heródes örömmel hallgatta Jánost. Bizonyára János kedvenc üzenetét prédikálta: “Térjetek meg, mert a menny királysága elközelített.” Ahhoz, hogy Heródes örömmel hallgassa őt, Isten bizonyára mélyen megérintette Heródest. Ám Heródes jobban félt feleségétől és mások véleményétől, mint Istentől. Nem olyan volt, mint Festus, aki őrültnek tartotta Pált, mivel az a halálból való feltámadásról beszél. Heródes ismerte az igazságot, és megszomorodott – de nem isteni szomorúsággal. A végén a halált választotta – Keresztelő János fizikai halálát és saját szellemi halálát.

A fenti versekben láthatjuk, hogy Heródesnek nem volt békessége. A gonoszság mellett döntött és élete hátralévő részében emiatt szenvedett. A világ mentalitása alapján a békesség a problémák hiányát jelenti, de a Jánostól való megszabadulás nem oldotta meg Heródes problémáit!

Békességed nem függ a körülményeidtől, csak Jézuson múlik, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsidó 13:8.) Ma hatalmas békességed lehet még rettenetes problémák közepette is, mivel hitedet Belé vetetted. “Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.” (Ézsaiás 26:3.) Egyedül Benne bízz és engedd, hogy a békessége uralkodjon a szívedben.

Vélemény, hozzászólás?