Örök élet – Tanítás

Örök élet

Írta: Andrew Wommack

A Biblia egyik legismertebb verse a Jn. 3,16. Úgy tűnik, mindenki ismeri ezt az igét már ifjú korától fogva, mégis azt hiszem, valójában félreértik, és tévesen alkalmazzák. A Jn. 3,16. így szól: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Ezt a verset szokták idézni akkor, amikor azt tanítják, Jézus eljött és meghalt a bűneinkért, hogy ne vesszünk el. Bár ez is igaz, ez a vers azt mondja, Jézus földre jöttének és halálának igazi célja az volt, hogy örök életünk lehessen. Ugyanis az a helyzet állt fenn, hogy a bűneink akadályt képeztek közöttünk és az örök élet között.

Igaz, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és igaz, hogy ha hiszünk Jézusban, nem veszünk el, de az evangélium ennél sokkal többről szól. Az evangélium igazi üzenete, hogy Isten örök életet akar adni nekünk. Most hadd magyarázzam ezt meg.

Megfeszítése előtti estén Jézus az imádságában azt mondta: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust…” (Jn. 17,3.).

Tehát az örök élet ismerni az Atyát, Aki az egyedül igaz Isten, és ismerni Jézus Krisztust, akit Ő elküldött. Ez az örök élet. Sokan azt gondolják, hogy az örök élet azt jelenti, örökké élni. Nos, minden ember örökké él. Tévhit azt gondolni, hogy amikor valaki meghal, megszűnik létezni. A szellem és a lélek visszatér Istenhez. A test elbomlik a sírban. Az igazság az, hogy minden ember, aki valaha élt a földön, tovább él szellemi formában. Tehát azt mondani, hogy az örök élet örökké való létezést jelent, nem a teljes igazság – mindenki örökké létezik. Ez a vers világossá teszi, hogy az örök élet nem mindenkinek adatik meg.

Vannak, akik azt állítják: „Az örök élet örökkévaló életet jelent a mennyben, szemben az örökkévaló léttel a pokolban.” De az örök élet pontosan az, amiről Jézus beszél a Jn. 17,3-ban – ismerni Istent és Jézus Krisztust. Többet jelent ez értelmi ismeretnél. Ez a szó „ismerni”, a Bibliában mindenhol két személy egyesülését, a lehető legbensőségesebb, bizalmas kapcsolatát írja le.

Az üdvösség igazi célja nem örökké élni a mennyben, akármilyen nagyszerű dolog is az. Az üdvösség igazi célja bensőséges viszony – egyesülés az Úr Istennel. Sok olyan ember van, aki felkiáltott Istenhez bűnei bocsánatáért, de soha nem lett Istené, soha nem egyesült Vele, ami üdvösségének végső célja lett volna.

Ha nem magyarázzuk meg az üdvösség igazi célját, ártunk az evangélium szolgálatának. Ha úgy mutatjuk be az üdvösséget, mint ami csak szellemi dolgokkal foglalkozik, ami csak a jövőben, az örökkévalóságban jelent áldást a számunkra, nem segítünk az embereknek. Vannak, akik szó szerint pokolban élnek most itt a földön. Sokan elkeseredettek, nyomorúságosan szegények, küzdelmekkel, elutasítással, bántalmazással és házassági kudarcokkal kell szembenézniük. Az emberek a túlélésükért küzdenek nap mint nap. Igyekeznek a hullámok felett tartani a fejüket. Ha úgy beszélünk nekik az üdvösségről, mint ami csak a jövőre vonatkozik, a legtöbben el fogják halasztani a döntést, mert túlságosan lefoglalja őket létfenntartásuk a jelenben.

Az igazság az, hogy Jézus nem csak az öröklétben való sorsunk miatt jött el. Nem csak azért, hogy örökké élhessünk a mennyben áldás alatt, és ne a pokolban átok alatt, hanem azért is, hogy megszabadítson minket ettől a jelenlegi gonosz világtól (Gal. 1,4.). Azért jött, hogy most kerülhessünk bensőséges és személyes kapcsolatba Istennel, az Atyával.

Jézus célja, hogy szoros, bizalmas kapcsolatba kerülhess Vele. Jézus szeret téged. Személyesen akar téged ismerni, azaz eggyé akar válni Veled. Olyan minőségű életet akar adni neked, mely nagyszerűbb, mint bármi, amit megszerezhetsz más forrásokon keresztül.

Jézus így fejezte ezt ki a Jn. 10,10-ben: „A tolvaj [a Sátánt jelöli] nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (a zárójeles megjegyzés tőlem). Isten örök életet akar adni neked. Bővölködő életet akar adni neked, és azt hiszem, most van szükséged erre – hiszem, hogy te is akarod. Krisztus nem csak azért halt meg, hogy bocsánatot nyerj a bűneidre, hanem hogy közel vonzzon magához. Ha még nem ismered az Urat, meg kell Őt ismerned ennek érdekében. Ha már újjászülettél, tovább kell jutnod azon, hogy csak a bűnbocsánatot nyertél, és be kell lépned az örök életbe az Atyával.

Tények az örök életről

  1. Az evangélium célja az örök élet. (Jn. 3,16.).
  2. Az örök élet ismerni Istent. (Jn. 17,3.).
  3. Istent ismerni bensőséges viszonyt, egyesülést jelent Vele. (1Kor. 6,16-17.).
  4. Az örök élet most elérhető. (1Jn. 5,12.).
  5. Isten személyes kapcsolatba akar kerülni veled. (Jel. 3,20.).

2 Comments

  1. Ó! Én is vágyom rá, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljek Jézussal, és megismerjem Istent.
    Köszönöm a tanítást!

Vélemény, hozzászólás?