Helyes kapcsolatban Istennel

“De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram – de nem ment el. (Mát 21:28-30) Sokféleképpen […]

Erőfeszítés nélküli gyümölcs

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (János 7:38) Az “elő vizek folyamai” a Szent Szellemre és a hívő életében kifejtett hatására utal. A Galata 5:22-23 az mondja: “A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Ezeknek a tulajdonságoknak artézi kútként kellene feltörnie belőlünk. […]

Vedd le a maszkot!

Ő pedig ezt válaszolta nekik: “Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. (Márk 7:6) A képmutató ember egy bibliai meghatározása: “olyan személy, akinek a szavai és szívbéli cselekedetei nem egyeznek meg”. A képmutató keresztény cselekedeteket cselekszik, vagy hisz Isten Szavában, […]