Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Újjászületés   

Újjászületés                                                                                                                                              Június 9. 

 János 7,19: „

Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni?” (RÚF) 

 JÁNOS 7,16-19 

 Ezek a zsidók büszkék voltak a törvény megtartására, de csupán a betűjét tartották meg, figyelmen kívül hagyva valódi szándékát. A legnagyobb ószövetségi törvény az volt, hogy „szeresd Istent és szeresd felebarátodat, mint magadat”. A zsidók megszegték ezt a törvényt, mert gyűlöletet tápláltak a szívükben Jézus iránt és meg akarták ölni. Tagadták ezt, de az Ige kijelenti, hogy már háromszor is megkísérelték. 

Sokat tudtak Istenről. A zsidó férfiaktól megkövetelték, hogy memorizálják a Tóra (a Biblia első öt könyve) nagy részét. Egész társadalmuk Isten erkölcsi normái és számtalan vallási előírása körül forgott, Istent azonban nem ismerték. Különbség van aközött, hogy tudunk valakiről valamit és aközött, hogy valóban ismerjük. Ma is emberek milliói rendelkeznek ismerettel Jézusról. Még az is lehet, hogy erkölcsösek és követik a vallási szertartásokat, de ha nem ismerik meg Jézust személyes tapasztalat útján, akkor nem üdvözülnek és nem jutnak a mennybe. Még az ördögök is hisznek és rettegnek, de nem menekülnek meg. 

Szellemi emberünk a bűn miatt halottá vált, elválasztódott Istentől. Ahogy nem tudtuk előidézni a fizikai születésünket, úgy a szellemi újjászületést sem tudjuk előidézni. Teljesen képtelenek vagyunk megmenteni magunkat, ezért szükségünk van Megváltóra. Egyszerűen hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülünk. 

Az üdvösség nem megjobbulás, hanem újjászületés, új teremtés, amely egyedül a Szent Szellem teremtő csodája által valósulhat meg. Újjá kell születned!