Válaszd a hitet!

Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: “Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” (János 12:39-40)

Senkitől sem tagadták meg az üdvösség lehetőségét. (Titus 2:11.) Isten Beszéde ezt mondja, “Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10:13); “Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. ” (Jelenések 3:20); “Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! ” (Jelenések 22:17.)

Márk 6:5 szerint “Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget – kezét rájuk téve – meggyógyított. ” Ebben az esetben nyilvánvaló számunkra, hogy Jézus nem azért nem tudott csodákat tenni, mert nem volt ereje ehhez, hanem mert úgy döntött, hogy ezt az erőt nem használja az emberek akaratával szemben. Nem végezhetett hatalmas dolgokat, mivel úgy döntött, hogy tiszteletben tartja választási szabadságunkat.

Továbbá, ezek a zsidók azért nem tudtak hinni, mivel elutasították Jézust. Azért nem tudtak hinni, mert úgy döntöttek, hogy nem hisznek. Megütköztek a megütközés kövében, (Róma 9:32) ami, aki Jézus volt.

Ézsaiás nem predesztinálta az embereket arra, hogy ne üdvözüljenek, egyszerűen csak látta, hogy nagyon kevesen fogadják el a Messiásról szóló üzenetet. (Ézsaiás 53:1.) Távol maradtak az üdvösség ismeretétől, mivel megvetették Őt, akiben megtalálható a bölcsesség és ismeret minden kincse. (Kolosszé 2:3.)

Ma fontold meg, hogy miként választasz, mit fogadsz el és mit utasítasz el. Utasíts el minden gondolatot és szót, ami Isten Szavával szemben áll, de örömmel fogadj el mindent, amit Jézus nevében és erejével mondanak. Így látni fogsz, a szíveddel fogsz érteni, megváltozol és teljessé leszel.

Vélemény, hozzászólás?