Barion Pixel

Hívjon:  +36 30 474 9631 
E-mail:  hungary@awme.net

Evangéliumi igazságok – Andrew Wommack Ministries – 2023. márciusi hírlevél

A hívő hatalma: Amit a gyülekezetben nem tanultál 

Hogyan változna meg az életed, ha megértenéd a Krisztusban való hatalmadat? Az 1Mózes 1:28-ban Isten azt mondta,

Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!

Valamit uralom alá vetni azt jelenti, hogy meghódítani. Ez azt jelenti, hogy akár állatról, növényről vagy bármi másról van szó a földön, te uralkodsz felette. A Zsoltárok 82:6-ban Isten azt mondja: “Ti istenek vagytok“, a teremtményeiről beszélve. Nem úgy értette, hogy Isten nagybetűvel, hanem abban az értelemben, hogy istenség vagy. Arról beszélt, hogy az emberiségnek abszolút irányítást és uralmat adott a föld felett. Tudtad, hogy ezzel Isten korlátozta a saját hatalmát a földön történtek felett?

A legtöbb keresztényt nem tanítják a Krisztusban kapott hatalmáról, még kevésbé arról, hogyan használja azt. De azt meg tudják mondani, hogy amit a keresztény életükben tesznek, az nem működik, mert továbbra is betegek, szegények, nyomorultak, csüggedtek és félnek.

A probléma azonban nem Istennel van. Démoni hatalmak vannak jelen a világunkban, te pedig folyamatosan egy szellemi háborúban vagy benne; akár felismered, akár nem. A keresztények azok, akiknek hatalmuk van ezek fölött, de ezt a hatalmat gyakorolniuk kell. Tudatosítanod kell magadban, hogy mi folyik valójában, és arra kell használnod a tekintélyedet, hogy megdorgáld az ellenség munkáját.

A Máté 10:8 egy másik igevers, amely szintén arra utal, hogy Jézus hatalmat adott nekünk minden démon és minden betegség felett:

Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 

Figyeljük meg, hogy nem azt mondta, hogy menjünk imádkozni, és kérjük meg Őt, hogy gyógyítsa meg a betegeket, és tegyen hasonló dolgokat. Az Ő hatalmát adta nekünk, és azt mondta, hogy mi tegyük meg ezeket a dolgokat. Isten abszolút győzelmet ígért nekünk a betegségek felett az esetek 100 százalékában – nem csak néha, kisebb dolgokra vonatkozva, vagy csak néhány ember esetében!

De úgy neveltek bennünket, hogy az év bizonyos időszakaiban az ember egyszerűen megbetegszik. Vagy amikor idősebbek leszünk, akkor jönnek bizonyos problémák, és ezt normálisnak kell elfogadnunk. Az emberek azt mondják, hogy “Ez egyszerűen így szokott működni a családunkban”. Akár felismered, akár nem, ezek az ördög hazugságai.

Hívőként tekintélyünk egyik legfontosabb eleme az, hogy képesek vagyunk szembe szállni a Sátánnal. Pál apostol az Efézusi levélben beszél arról a fegyverzetről, amelyet viselniük kell a keresztényeknek ahhoz, hogy legyőzzék a Sátánt, és arról beszél, hogy miért olyan fontos ez:

Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézus 6:10-12

Vajon miért is kell Isten teljes fegyverzetét felöltened? Hogy meg tudj állni az ördög ravaszsága ellen. A ravaszság szó definíciója: “megtévesztésre vagy csapdába ejtésre irányuló trükk” (American Heritage Dictionary). A Sátán egyetlen hatalma a megtévesztés. Semmit sem tehet veled a beleegyezésed vagy együttműködésed nélkül. De ha egyszer felismered, hogy a harc valódi, akkor megtanulhatod felismerni, hogy mi történik, és megteheted a megfelelő lépéseket a helyzeted javítására. Egyszóval, ellenállhatsz az ördögnek.

A Jakab 4:7 azt mondja, Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

A harc, amelyben benne vagyunk, mind a fizikai, mind a szellemi dolgokat érinti, de nem közelíthetünk mindenhez úgy, mintha annak démoni forrása lenne. Ha megütöd a kezed egy kalapáccsal, nem az ördögtől dagad meg. Ha valaki nem kedvel téged, az nem feltétlenül egy démon miatt van. Lehet, hogy valami miatt, amit te tettél. Bölcsességgel és tisztánlátással kell cselekednünk, hogy ne essünk árokba az út egyik oldalán sem.

Az 1Mózes 1:1 világosan kimondja, hogy minden hatalom Istentől származik: “Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet“. Tehát mindent és minden lényt – legyen az szellemi lény, angyali lény vagy fizikai lény – mindent Isten teremtett. Ő a szerzője mindennek, de a hatalmát ránk ruházta.

Vannak, akik azt gondolják, hogy Isten egyszerűen szuverén módon uralkodik és irányít mindent, de ez téves istenkép. Tisztában vagyok vele, hogy ez a kijelentés sértő az egyház mintegy felére nézve. Sok olyan egyház van, amely azt tanítja, hogy Isten szuverén, és minden, ami történik, vagy Ő irányítja, vagy Ő engedi meg. Én viszont azt mondom nektek, hogy ez nem igaz.

Hiszek Isten szuverenitásában, ha a szuverenitást úgy definiáljuk, ahogyan a szótárakban szerepel, hogy az első a rangsorban, a sorrendben vagy a tekintélyben. E meghatározás szerint Isten abszolút szuverén. A vallás jött, és más értelmet adott a szuverén szónak, azt mondván, hogy ez azt jelenti, hogy Isten mindent irányít. A Biblia azonban nem ezt tanítja. Ahhoz, hogy ebben a háborúban győzni tudj, tudnod kell, hogy ki vagy és milyen hatalommal rendelkezel hívőként.

Itt csak egy rövid áttekintést tudtam adni erről a témáról, ezért arra bátorítalak, hogy vedd meg az ehhez a témához tartozó könyvünket, vagy nézd meg a tanítás sorozatot az alábbi oldalon, amely sokkal részletesebb. Ha egyszer felismered a hatalmat, amit Jézus adott neked, garantálom, hogy ez örökre megváltoztat majd. A Hívő hatalma c. könyv megrendeléséhez látogass el a https://awme.hu/uzlet/konyvek-2/a-hivo-hatalma/ oldalra. 

A tanítássorozat elérhetősége: 

https://www.youtube.com/watch?v=QrkOtzqYRNc

 

Szeretünk Téged!

Andrew és Jamie

 

Andrew Wommack ebben a hónapban ünnepli annak a napnak az ötvenötödik évfordulóját, amikor az Úr csodálatos módon megváltoztatta az életét. 1968. március 23. óta Andrew élete munkájának tekinti, hogy Isten szeretetének és kegyelmének igazságát megossza másokkal, először lelkészként, majd rádiós lelkészként, valamint a Charis Bibliaiskola alapítójaként, most pedig egy globális televíziós szolgálat vezetőjeként. Andrew ötvenöt éve hűséges abban a szolgálatban, amire Isten elhívta – de nem ő az egyetlen, akit Isten elhívott. Mindannyiunknak van egy olyan célja az Úr szemében, amely sokkal nagyobb, mint azt valaha is el tudnánk képzelni! Ahogy a Jeremiás 29:11 mondja:

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.