A vízkeresztség jele

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16:16) A vízben való keresztséget (vagy bemerítkezést) Jézus parancsolta meg a hit egy kezdeti cselekedeteként. Márk megfogalmazását így is fordíthatjuk: aki az üdvözítő hit alapján hisz (hit, amely cselekedetet eredményez) az üdvözül. Ebben az értelemben a bemerítkezés nagyon fontos. Lehetőséget jelent arra, hogy az újonnan […]

Szenvedéseiben való részesedés

Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: “Ki tudjuk.” (Máté 20:22) A bemerítés szó görög megfelelője a baptizo. Josephus ezt a szót használta, amikor Jeruzsálem római “elborításáról”, a pusztulásba való “merüléséről” beszélt. Plutarkhos (szintén az első században élt) ezt a szót használta, […]