A megfelelő helyen vagy?

Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ő vele, és mind az egész Izráelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát; Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. (2Sámuel 11:1) Jézus azért volt mindig a megfelelő időben a megfelelő helyen földi szolgálata során, mert Ő az Élő […]

Péter hite nem vallott kudarcot

De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait. (Lukács 22:32) Jézus közölte Péterrel, hogy Sátán meg szeretné rostálni őt, mint ahogy a búzát szokás. (31. vers) Tudjuk az Igéből, hogy később azon az estén Péter háromszor tagadta le, hogy ismeri Jézust. (Lukács 22:54-62). Úgy tűnt, hogy az ördög […]