A megfelelő helyen vagy?

Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ő szolgáit ő vele, és mind az egész Izráelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát; Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. (2Sámuel 11:1) Jézus azért volt mindig a megfelelő időben a megfelelő helyen földi szolgálata során, mert Ő az Élő […]