Tedd nagyobbá Istent!

Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat. (Lukács 1:46) A magasztal szó jelentése: nagyobbá tenni méretben, kiterjedésben, vagy hatásában. Hogy tudta volna Mária Istent bármilyen módon is nagyobbá tenni? Egyébként is, Isten az, aki, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk róla. Hitetlenségünk nem csökkenti Isten személyét, de csökkenti, hogy mi mennyit kaphatunk Belőle, […]

Az imádás harc

Az imádás harc

Máté8:28-34; Márk 5:1-17; Lukács 8:27-39

Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte (Márk 5:6)

A leborul szót a görög proskuneo szóból fordították, melynek jelentése: hódolattal meghajol, megtisztel, imád. Az ember, aki odafutott Jézushoz, hogy imádja Őt, egy nagyon híres, démonizált ember volt. Az a tény, hogy ez a kínok között lévő ember Jézushoz futott, nem menekült előle, azt jelzi, hogy még a démonizált embernek is van szabad akarata és Sátán nem kontrollálhatja annak beleegyezése nélkül.

A dicséret és imádat ereje

A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: “Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” De õ így válaszolt: “Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”  (Lukács 19:39-40) Nincs semmi rossz az Isten dicséretében. Az Írás több ezerszer bátorít erre, sőt meg is parancsolja. Az ok, amiért a farizeusok annyira idegesek lettek, hogy ők nem ismerték el […]