Január 31. – Szellemi eledel

János 4:27-46 Ő pedig azt mondta nekik: “Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok.” (János 4:32) A táplálék létkérdés az élet szempontjából. Nélküle nem fejlődhetünk, és nem őrizhetjük meg egészségünket. Erőnket és vitalitásunkat a táplálékból nyerjük; azonban a rossz étel megölhet bennünket. A helytelen diéta több embert ölt meg, mint a betegségek. A […]

Az Ige testté lett

Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal. (Lukács 1: 38) Jézus születése körül minden természetes és normális volt, egy dolgot kivéve: nem embertől származott a mag. Isten Szent Szelleme helyezte Mária méhébe a magot. Az 1Péter 1:23 alapján Isten Igéje romolhatatlan mag, a […]

Minden lehetséges

Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.  (Lukács 1:37) A szűztől való születés megmagyarázhatatlan kivétel és csoda. Nem lehetséges egy szűz számára, hogy gyermeke legyen, de Istennel minden lehetséges. A Biblia kijelenti azonban, hogy néhány dolog lehetetlen: a Zsidó 6:18 alapján lehetetlen Istennek, hogy hazudjon; lehetetlen volt a Sátán számára, hogy Jézust a sírban tartsa (Apostolok […]

A megvallás törvénye

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy a mit mond, megtörténik, meg lesz néki, a mit mondott. (Márk 11:23) Az Úr négy esetben használta a mond igét ebben az egy versben, azt állítva, hogy azt fogjuk birtokolni, amit […]

Megbékélve

Mindez pedig Istentõl van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. (2Korinthusz 5:18) Voltál már úgy, hogy a csekkeket nézve próbáltad összebékíteni azokat a bankszámlád egyenlegével? Néha ez lehetetlennek tűnik. Azt gondolod, hogy bizonyára valamilyen hiba történt. De kitartással utánajárva a dolgoknak általában megtaláljuk a […]

Emlékszel Isten Szavára?

Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. (Lukács 24:8-9) Az asszonyokat két angyal üdvözölte, amikor Jézus sírjához jöttek és emlékeztették őket arra, amit Jézus próféciaként mondott, hogy fel fog támadni a halálból a harmadik napon. Amíg nem emlékeztek vissza Jézus szavaira, addig a halott Jézust keresték, […]

A Rhema Ige

Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: “Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. (Máté 26:75) “Péter visszaemlékezett Jézus szavára” – olyan sokat mond ez az ige! Számos görög szó használatos az ige/szó fordítására. Ezen a helyen a rhema görög szó áll, amely szó szerint azt […]

Kegyetlen valóság vagy Isten Igéje?

“Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! (Lukács 15:17) Isten Igéje világossá teszi, hogy a bűn zsoldja a halál. (Róma 6:23.) A Róma 1:18-20 szerint az Isten Igéjét nem ismerő emberek is rendelkeznek a jó és rossz intuitív ismeretével, és tudják, hogy Isten megítéli […]