Isten vagy Pénz?

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. (Márk 10:21) A Biblia külön megemlíti, hogy Jézus szerette a gazdag ifjút, még azután is, hogy azt mondta, Isten valamennyi parancsolatát megtartotta, ami […]

Áldott vagy, hogy áldás légy

Majd szólt a tanítványaihoz is: “Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. (Lukács 16:1) A hamis sáfár kapzsi volt. Egyáltalán nem volt hűséges a mesteréhez, illetve a mestere adósaihoz. A mestere javait saját magára költötte. Amikor lebukott, akkor a saját magát szolgáló természete számba vette a lehetőségeket, […]