Február 26. – Felülhaladó megigazulás

Máté 5:17-22 Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” (Máté 5:20) Mire célzott ezzel Jézus? Mivel a farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, arra gondolt Jézus, hogy nekünk háromszor kellene böjtölnünk? Mivel ők mindenből tizedet adtak, még a fűszerekből is, […]

Jézus azt akarja, hogy meggyógyulj

Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: “Hagyjátok abba!” És megérintve a fülét, meggyógyította őt. (Lukács 22:51) Ez a vers Jézus reakcióját írja le, amikor Péter hirtelen felindultságában levágta a templomi őr fülét, aki megpróbálta Jézust felügyelete alá venni. Ez az őr a munkáját végezte. Lehetséges, hogy ténylegesen Jézus követője volt, vagy akár gyűlölhette is […]

Krisztusban való természeted

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Máté 24:13) Ezen a helyen Jézus azt tanítja, hogy a hívőnek ki kell tartania hitben, hogy teljes üdvösséget kapjon. Az üdvösség ajándék, amelyet nem lehet kiérdemelni, vagy fenntartani saját cselekedeteink által. Hit által kapható és ennek a hitnek a fenntartása bizonyos erőfeszítést igényel a részünkről. A szentség nem eredményez […]

Válaszd a hitet!

Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: “Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” (János 12:39-40) Senkitől sem tagadták meg az üdvösség lehetőségét. (Titus 2:11.) Isten Beszéde ezt mondja, “Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” […]

Nem amit te teszel – amit Ő tett

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Máté 19:16) A gazdag, fiatal vezető látszólag az üdvösség keresése miatt jött Jézushoz. Odafutott hozzá, letérdelt elé, és nyilvánosan Jó Mesternek vallotta Őt.

Ennyi és kész!

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. (1. Péter 2:24) Ennek a versnek az utolsó része megegyezik az Ézsaiás 53:4-el, egy fontos kivétellel: gyógyulásunk időpontját a múltba helyezi. Már meggyógyultunk. Egy egy igazán nehéz elképzelés némelyek számára. Nem képesek megérteni azt, […]

A fizikai gyógyulás

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (Ézsaiás 53:4) A fizikai gyógyulással rendkívül kiterjedten foglalkozik az Írás – különösen az Újszövetség -, így tehát nem kellene vitatkozni róla, mégis ez történik. Sokan a gyógyulásunkra vonatkozó ígéreteket csak szellemi értelemben veszik. Úgy hiszik, hogy […]

Üdvösség: egy kapcsolat

Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt (Márk 6:54) Az ismer szó sok dolgot jelenthet, egészen az “érzékelés az érzékszervekkel, vagy az elmével”  jelentéstől a sokkal mélyebb “alapos megtapasztalás” jelentésig. A megismerés továbbá nem pusztán intellektuális, hanem személyes, intim megismerés is. Jézus az örök életet úgy határozza meg, mint az Atya megismerését Ő általa. Az […]