Január 24. – Az újjászületés öröme

János 3:1-21 Jézus így válaszolt: “Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?” (János 3:10) Nikodémus vallási ügyekben magasan képzett ember volt, mégsem volt fogalma arról, amit Jézus mondott neki: “Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (3. vers) Nikodémus Istennel való kapcsolata pusztán akadémiai jellegű volt. […]

Légy Istentől tanítva

Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.  (János 6:45.) Az Ószövetség prófétái egy olyan Újszövetségről prófétáltak, ahol maga Isten tanít bennünket. A kijelentésből származó ismeretről beszéltek, amely szellemünkön keresztül nyilvánul meg. Az Ószövetség idején Isten a “külső” emberen keresztül foglalkozott népével. Azét […]

Az igazi evangélium /5. rész (konferencia videó, magyar)

Az igazi evangélium /5. rész

Folytatjuk Andrew 2006-ban, Budapesten tartott szolgálatát.

Ef 4:24öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban (megigazulás) és szentségben teremtetett.

Igazak és teljesek vagyunk az új teremtésben. Nem egy érési, megjavulási folyamatban vagyunk. Megigazultunk és megszentelődtünk — teljesen.

Az új teremtés azonban nem a fizikai testre vonatkozik, hanem a belső valónkra.

~~~

Feltétlen kattints rá ŐSZI AKCIÓS KÖNYVVÁSÁRUNKRA is!

~~~