Isten vagy Pénz?

Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. (Márk 10:21) A Biblia külön megemlíti, hogy Jézus szerette a gazdag ifjút, még azután is, hogy azt mondta, Isten valamennyi parancsolatát megtartotta, ami […]

Nem amit te teszel – amit Ő tett

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Máté 19:16) A gazdag, fiatal vezető látszólag az üdvösség keresése miatt jött Jézushoz. Odafutott hozzá, letérdelt elé, és nyilvánosan Jó Mesternek vallotta Őt.