Ez az Igazság?

És ezt mondta: “Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.” De azok ezt mondták: “Mi közünk hozzá? A te dolgod.” (Máté 27:4) Azok a zsidó vallási vezetők, akik körüludvarolták Júdást, hogy megszerezve a jóindulatát, az együttműködésével elfogják Jézust, nem törődtek többé vele. Egyszerűen kihasználták. Az ördög csapata addig hízeleg s támogat téged, amíg a hasznára vagy, […]

Pilátus az igazság ellen

Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak? (Máté 27:17) Bár Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan volt, valamilyen diplomáciai megoldást keresett szabadon bocsátása érdekében, mivel így nem veszítette volna el a zsidó vezetők jóindulatát. Ezen okból küldte Jézust Heródeshez. Azt remélte, hogy Heródes fogja kiszabni […]

Vedd le a maszkot!

Ő pedig ezt válaszolta nekik: “Találóan prófétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint meg van írva: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. (Márk 7:6) A képmutató ember egy bibliai meghatározása: “olyan személy, akinek a szavai és szívbéli cselekedetei nem egyeznek meg”. A képmutató keresztény cselekedeteket cselekszik, vagy hisz Isten Szavában, […]