Amit hallgatásával mondott

Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: “Prófétáld meg, ki ütött meg téged!” (Lukács 22:63:64) Isten teremtése kigúnyolta és sértegette a Fiát, de Ő nem lépett közbe. A fájdalom, amit az Apa érezhetett, leírhatatlan lehetett. Azok, akik Jézust ütötték és prófétálásra szólították fel, hallgatását bizonyítékként […]

Jézus lelki fájdalma

Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.(Lukács 22:44) Érdekes, csak Lukács jegyezte fel az evangéliumban, hogy Jézus  verejtéke “nagy vércseppekben” hullott. Valószínűleg azért történt így, mert Lukács orvos volt, és ez a tény számára különös jelentőséggel bírt. Orvosi feljegyzések szóltak arról, hogy szélsőséges emocionális nyomás hatása alatt […]