Őbenne

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lukács 2:11) Jézus nem úgy” fejlődött” Úrrá és Megváltóvá. Ő a Dicsőség Uraként született. Jézus Isten volt, aki testben jelent meg. (1 Timotheus 3:16.) Milyen hatalmas titok! Hogy képes a Mindenható Isten egy ember formájára korlátozni magát? Még ha képes is erre, […]

Jézus testben

Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. (János 14:28) Jézus annyira egyértelműen kijelentette saját istenségét és az Atyával való egységét, hogy emiatt több esetben káromlással vádolták meg. Ebben a versben azt mondta, hogy az Atya nagyobb, mint ő. Hogy lehet […]