Pilátus az igazság ellen

Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, a kit Krisztusnak hívnak? (Máté 27:17) Bár Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan volt, valamilyen diplomáciai megoldást keresett szabadon bocsátása érdekében, mivel így nem veszítette volna el a zsidó vezetők jóindulatát. Ezen okból küldte Jézust Heródeshez. Azt remélte, hogy Heródes fogja kiszabni […]

Pilátus a kezeit mossa

Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sõt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: “Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!”  (Máté 27:24) Amikor Pilátus megmosta a kezeit, akkor a korabeli szokásoknak megfelelően egy szimbolikus cselekedettel fejezte ki, hogy ártatlan […]