Dániel hatása

A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:  Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.  (Máté 2:1-2) Figyelemreméltó, hogy ezek a Keletről érkező emberek úgy értelmezték a csillag megjelenését – […]

Gondolj csak bele…

És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel. (Lukács 1:41) Ez a történet annyira ismerős számunkra, hogy könnyen átsiklunk a benne rejlő csodák felett! Mária és Erzsébet unokatestvérek voltak. (Lukács 1:36.) Ismerték egymást. Minden bizonnyal Erzsébet tisztában volt azzal, hogy Mária jegyes volt, de nem […]

A fizikai gyógyulás

Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. (Ézsaiás 53:4) A fizikai gyógyulással rendkívül kiterjedten foglalkozik az Írás – különösen az Újszövetség -, így tehát nem kellene vitatkozni róla, mégis ez történik. Sokan a gyógyulásunkra vonatkozó ígéreteket csak szellemi értelemben veszik. Úgy hiszik, hogy […]