Nincs mentség

“Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lukács 12:48) A fenti igevers Isten ítéletének változó mértékéről beszél, amely a bűnt elkövető személy ismeretén alapul. A 3Mózes teljes negyedik fejezete a tudatlanságból elkövetett […]

A hit megértést hoz

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.  (Zsidó 11:3) A sötét középkorban az egyház megkövetelte, hogy valamennyi rendeletét és hitelvét minden további magyarázat vagy igazolás nélkül fogadják el. A Pápa tévedhetetlensége nem hagyott teret a hibáknak. Ez rettenetes helyzetet teremtett mind az egyházon belül, […]