Bemerítés – Kinek a nevében?

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. (Máté 28:19) Jézus azt az utasítást adta a számunkra, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében merítsünk alá (keresztség, vízkeresztség), ennek ellenére nem találunk feljegyzett példát arra, hogy a hívők így tettek volna. Az Apostolok […]

A vízkeresztség jele

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16:16) A vízben való keresztséget (vagy bemerítkezést) Jézus parancsolta meg a hit egy kezdeti cselekedeteként. Márk megfogalmazását így is fordíthatjuk: aki az üdvözítő hit alapján hisz (hit, amely cselekedetet eredményez) az üdvözül. Ebben az értelemben a bemerítkezés nagyon fontos. Lehetőséget jelent arra, hogy az újonnan […]

Klasszikus tanítások – A vízkeresztség

A vízkeresztség

(Andrew Wommack Ministries Magyarország)

A vízkeresztség az Úr Jézus parancsa(1) és egyben megtérésünket követő válaszunk az evangéliumra(2):- az azonban nem igaz, mint egyesek tanítják, hogy ez a megtérés alap- követelménye. A Szentírásból nyilvánvaló és teljesen világos, hogy sok ember született újjá, mielőtt vízzel megkeresztelték – például Kornéliusz és a barátai(3) és néhány tanítvány, akikkel Pál találkozott Efezusban.(4) Egyrészt a vízkeresztség fontos esemény, mint Isten iránti engedelmesség, és mint egy tanúbizonyság a bennünk lezajlott változásról a külvilág felé, azonban semmilyen szerepet sem játszik a megváltásunkban. A megváltást csak Jézus kereszten bevégzett megváltó munkájába vetett hit által kaphatjuk meg. Hit abban, hogy az amit Jézus tett az vált meg minket, nem hit + vízkeresztség. (folyt.)

A teljes tanítás az alábbi linken tölthető le (pdf formátumban).