Készülj a csodádra!

Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. (Márk 10:50) Bartimeus idejében a koldusok megkülönböztető ruházatot viseltek. Amikor Bartimeus ledobta a ruháját, ezzel egy figyelemreméltó kijelentést tett. Azt mondta: “Befejeztem a koldulást.” Hitte, hogy Jézus meggyógyítja a vakságát, és ennek megfelelően is cselekedett.

Mennyire vagy elkeseredve?

Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: “Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Márk 10:48) Lenyűgöző, hogy mekkora hatást gyakorolnak ránk mások! Intenzív vágy él valamennyiünkben, hogy megfeleljünk a körülöttünk lévők elvárásainak. A csoport részévé szeretnénk válni. Nem akarunk kívülállók lenni. Elfogadást keresünk. De a tömeg sohasem megy végig Istennel az úton. Azoknak, akik […]

Koldus vagy hívő?

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. (Márk 10:46) Korábban Bartimeus számára nem volt más lehetőség, mint a koldulás. Nem volt gyógymód a vakságára. De néhány ember beszélt neki egy emberről, Jézusról, aki gyógyította a vakságot. Ez […]