Isten választott

És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala, aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. (Lukács 2:37) Tételezzük fel, hogy Anna tizennégy éves volt, amikor férjhez ment. Ebben az esetben 98 éves volt az igevers idején. Ennek ellenére még mindig böjtölt és imádkozott éjjel és nappal. Csodálatos asszony […]

Túl sok, amid van?

Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! (Bírák 7:2) Gedeon hitetlenséggel küzdött, ezért gyapjút tett az Úr elé. Az Úr azt mondta neki, hogy túl sok ember van a seregében.

Ne kerüld meg az oltárt!

Azután építs oltárt Istenednek, az ÚRnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát és áldozd fel égőáldozatul a kivágott szent fa hasábjain!  (Bírák 6:26) Azon a napon, amikor az Úr megjelent Gedeonnak, utasítást adott számára, hogy rontsa le azt az oltárt, amelyet apja épített, és építsen új oltárt az Úr számára. Az […]

Miként gondolsz magadra?

Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz! (Bírák 6:12) Gedeon olyan ember volt, akit Isten rendkívüli módon használt. Összegyűjtött háromszáz férfit, majd legyőzött egy milliós sereget. Minden idők egyik legnagyobb hadi győzelme volt ez. Ennek ellenére Gedeon kezdetben semmiféle magabiztossággal nem rendelkezett.