Légy mindig hálás

Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. (Róma 1:21) Miután Istent megismertük, hálásnak kell maradnunk felé. Miért fontos ez? Egy hálás személy elismeri azt, amit valaki más tett érte. Tudatosul benne mások hozzájárulása, így a hálás ember alázatos. Az alázat szükséges Isten Királyságában. Az ellenség egyik […]

Jó hálát adni Istennek

Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. (2. Korinthus 9:11) Az amerikai hálaadás ünnepe gazdag istenfélő hagyományokban. Természetesen a legtöbb ember hallott már az eredeti hálaadásról, amikor a zarándokok hálát adtak Istennek és az indiánoknak azért, hogy segítettek nekik túlélni az első telet az Újvilágban. Az Egyesült Államok sok […]

Az emlékezés hatalma

Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket. (2Péter 1:13) Péter ideje ezen a világon korlátozott volt. Valószínűleg ez volt az utolsó bátorítása azok felé az emberek felé, akiket annyira szeretett. Mégis, ahelyett, hogy újabb információt osztott volna meg velük, olyanra emlékeztette őket, amit már tudtak. Az emlékezés erejét […]

A hálaadás Istent dicsőíti

“Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” (Lukács 17:18) Jézus meggyógyított tíz leprás embert, majd azt mondta nekik, hogy mutassák meg magukat a papoknak Mózes törvénye szerint. Ahogy engedelmeskedtek Neki, gyógyulást nyertek; mégis csak egyikőjük tért vissza, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. A 16. vers azt mondja, hogy ez az […]