Az Úron nyugvó kapcsolatok

Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. (Máté 24:12) Az egyetlen ok, amiért a gonoszság megsokasodása egy hívő szeretetét az Úr felé meghidegíti, ha nem választja el magát a gonoszságtól. Lót egy igaz ember volt, akinek a lelke gyötrődött attól, hogy nap mint nap látta és hallotta az istentelen emberek cselekedeteit. (2Péter 2:8). […]

A házasság ez életre szól

A feltámadáskor közülük vajon melyiknek lesz a felesége az asszony, hiszen mind a hétnek a felesége volt?” Jézus így válaszolt nekik: “E világ fiai házasodnak és férjhez mennek. (Lukács 20:33-34) Kérdéses, hogy a szadduceusok által hivatkozott esemény megtörtént-e valaha is. Sokkal valószínűbb, hogy egy feltételezett esetet említettek csupán azért, hogy hiteltelenné tegyék a feltámadást, amelyről […]

Egy test

Majd így folytatta: “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (Máté 19:5) Mit jelent egy férfi és nő számára az egy testté válás? A férfi és nő közötti szexuális egyesülés eredményezi ezt az egy test kapcsolatot. Akár házasságot kötöttek, akár nem, a fizikai egyesülés egy testté köti […]