Március 1. – Minőségi ima

Máté 6:5-8 “Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. (Máté 6:7) Néha a leghatékonyabb imáink egyben a legrövidebbek is. Jézus azt mondta: “Békesség, csendesedj le,” és a szél és a hullámok megnyugodtak. (Márk 4:39.) Azt mondta: “Lázár, jöjj ki.” És Lázár visszajött a halálból (János […]

Mindig készen

Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. (Máté 26:41) Ha újjászülettél, akkor nem a szellemeddel van a probléma. A Szent Szellem megújította a szellemedet, amikor eljött, hogy benned éljen. Szellemed pontosan olyan, mint Jézus (1János 4:17) és mindig hajlandó Isten akaratát cselekedni. A tested az igazi problémád. […]

Keresd Isten akaratát

Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen! (Lukács 22:42) Jézus tudta, hogy az Atya akarata volt a számára, hogy a világ bűnei miatt áldozat legyen. Több esetben mondott próféciát saját haláláról és feltámadásáról. De Istennel való különleges kapcsolata miatt Jézus kérte Őt, hogy akaratát […]

Isten válaszol imáinkra

Ezt mondta: “Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte.  (Lukács 18:2) Az özvegyasszony és a hamis bíró történetében Jézus nem azt mondta, hogy Atyánk igazságtalan, nem mondta, hogy Istent egészen addig szükséges zaklatnunk, amíg végül kimerül és kérésünket végre teljesíti azért, hogy megszabaduljon tőlünk!

Ima-erő

Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: “Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.”  (Lukács 11:1) Ha meggondolod, hogy Jézus volt a leghatalmasabb csodatévő, aki valaha is ezen a Földön élt, akkor lenyűgözőnek találhatod, hogy a tanítványai arra kérték, hogy tanítsa őket imádkozni. Miért nem […]

Az evangélium Isten ereje

Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Máté 9:38) Az emberek Isten Szavának ereje által születnek újjá, nem pedig ima által. Az ima nagyon fontos, de nem helyettesítheti az Evangéliumot.

2010 Február hírlevél: Az imádság egy jobb módja

Az imádság egy jobb módja

 

Évtizedekkel ezelőtt részt vettem egy egész éjszakán át tartó ima összejövetelen, ahol a mennyek kapuit ostromoltuk. Emlékszem, hogy a falat vertem miközben ezt kiáltottam: “Isten, ha csak feleannyira szeretnéd a texasi Arlington lakóit, mint én, akkor ébredés lenne!” Abban a pillanatban villámgyors eszem rögtön felfogta, hogy valami igen komoly hiba van a teológiámban. Mi a csodát gondolhattam?