Oldozzátok el!

És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.  (János 11:44) Szimbolikus értelemben Lázár olyan, mint sok keresztény. A Biblia az újjászületés kapcsán a halálból az életbe való átmenetelre utal, de eközben hozzuk magunkkal a halotti öltözeteket (rossz szokások, negatív […]

Valld meg Isten igazságát!

Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. (János 11:14) Először Jézus úgy beszélt Lázárról, mint aki alszik, de most egyértelműen Lázárt halottnak mondja. Azért mondta ezt, mert a tanítványok természetes gondolkodásmódja szerint a halál végleges állapot, de az alvás nem.

A Szent Szellem szolgálata

Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: “Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek.” (Márk 8:12) A felsóhajt szó görög jelentése “intenzív szomorúság, nem hallható ima, nyögés.” Ez a Szent Szellem közbenjárása, kimondhatatlan sóhajjal. (Róma 8:26.) Némely Szellemmel betöltött keresztény azt gondolja, hogy ezek olyan sóhajokat jelölnek, melyeket […]